รับบัวบางพลี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

         " ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดรสดี " คำขวัญของอำเภอบางพลี ซึ่งนอกจากจะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และที่สำคัญยังมีประเพณีเก่าแก่และมีแห่งเดียวในโลก นั่นก็คือ "ประเพณี รับบัว”

          อำเภอบางพลีในอดีต มีดอกบัวมาก เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวมอญพระประแดงที่ไปทำนาที่อำเภอบางพลี จะพายเรือไปตามคลองลัดตะนงมาออกที่คลองลัดโพธิ์ แล้วพายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ลัดเลาะไปตามคลองสำโรง ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) ขากลับก็จะนำดอกบัวใส่เรือมาบูชาพระ และเพื่อติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติในเทศกาลออกพรรษาตามวัดในหมู่บ้านของตน แต่ส่วนใหญ่จะนำไปบูชาองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางไปมาระหว่างกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความสนิทสนมนับถือกันเหมือนญาติมิตร ชาวมอญพระประแดง จึงได้ขอให้ชาวบางพลีเก็บดอกบัวไว้ให้ด้วย แล้วจะมารับในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จนกลายเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอบางพลีถือปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งก่อนถึงวันนัด 1 วัน คือในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ชาวบางพลีจะรีบไปเก็บดอกบัวและจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไว้คอยต้อนรับ ส่วนชาวพระประแดงก็จะพากันพายเรือไปรับบัว โดยมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน ต่อมาประเพณีดังกล่าวก็ค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา

         จนถึงสมัย นายชื่น วรศิริ เป็นนายอำเภอบางพลี เล็งเห็นว่า น่าจะรื้อฟื้นงานประเพณีรับบัวขึ้นมาใหม่ รวมถึงประเพณีแห่หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอบางพลีและใกล้เคียง โดยมีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ว่า เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) ชาวบ้านช่วยกันอัญเชิญพระพุทธรูป 3 องค์ ใส่แพล่องมาตามน้ำเพื่อหนีภัยสงคราม องค์แรก คือ หลวงพ่อบ้านแหลม ชาวบ้านอัญเชิญขึ้นที่วัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม องค์ที่ 2 คือ หลวงพ่อโสธร อัญเชิญขึ้นที่วัดโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และองค์ที่ 3 องค์ใหญ่สุด คือ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ สร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ได้อัญเชิญขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

          ดังนั้น อำเภอบางพลี จึงได้จัดงานประเพณีรับบัวขึ้น โดยจัดให้มีการประกวดตกแต่งเรือ จัดหาดอกบัวและข้าวต้มมัดไว้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน และได้นำไม้ไผ่มาสานเป็นโครงรูปองค์พระพุทธรูป หุ้มด้วยกระดาษทองประดิษฐานบนเรือ สมมุติว่าเป็นองค์หลวงพ่อโตแห่งวัดบางพลีใหญ่ใน แห่ไปตามลำคลองสำโรง ต่อมา เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน ได้หล่อรูปองค์จำลองของหลวงพ่อโต แล้วอัญเชิญลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง ให้ประชาชนได้สักการะบูชา ช่วงกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชอย่างสนุกสนาน จนทำให้งานประเพณีรับบัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar