ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
เป็นตลาดใกล้กรุงที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ของฝากนานาชนิด จัดเป็นซุ้มให้มีทางเดินขนานไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรปราการ
เสาหลักเมือง ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ สูง 6 ศอก เมื่อครั้งสร้างเมืองสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงประกอบพิธีฝังหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก 
วัดบางพลีใหญ่ใน
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตัก 3 ศอก 1 คืบ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะชาวอำเภอบางพลีและใกล้เคียง ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อโต
งานนมัสการหลวงพ่อปาน  อำเภอบางบ่อ
งานนมัสการหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอบางบ่อ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้นมัสการและปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อปาน เป็นการรำลึกถึงคุณงาม ความดี และวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน เมื่อครั้งยังอยู่ในเพศบรรพชา จนกระทั่งมรณภาพ และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดบางโฉลงใน
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาวตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
รับบัวบางพลี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
" ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดรสดี " คำขวัญของอำเภอบางพลี ซึ่งนอกจากจะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และที่สำคัญยังมีประเพณีเก่าแก่และมีแห่งเดียวในโลก นั่นก็คือ "ประเพณี รับบัว”
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
พระสมุทรเจดีย์ เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2 ) ภายหลังจากที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเมืองสมุทรปราการและป้อมปราการต่าง ๆ โดยพื้นที่เดิมเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ เรือสินค้าสามารถแล่นอ้อมรอบๆเกาะได้ จึงได้ชื่อว่า "พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ”

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ศบค.เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2565
ศบค.เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2565 โดยมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดขอโควิด-19
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค. 2565
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government